Doba a způsoby dodání zásilky

Vína skladem do 48 hodin u Vás.

Prodávající se zavazuje dodat předmět prodeje kupujícímu maximálně do 3-4 pracovních dní od zaplacení objednávky, pokud není dohodnuto jinak. Náklady přepravného hradí kupující spolu s výrobkem před dodávkou nebo na místě při dodávce. Přepravu předmětu prodeje zabezpečí prodávající prostřednictvím smluveného přepravce nebo vlastní přepravou, případně si kupující může zvolit osobní odběr v kanceláři sídla kupujícího. Dodací lhůta ze strany prodávajícího je splněná, pokud byl předmět koupě v dané lhůtě odevzdaný na přepravu.
Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší moci nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase.
Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího dodat v termínu dodání, sdělí toto prodávající kupujícímu do druhého pracovního dne po obdržení objednávky spolu s termínem dodání. Pokud požaduje kupující pozdější den dodání, než který uvádí prodávající u nabízeného zboží, nebo jiný než byl prodávajícím sdělen kupujícímu při potvrzení objednávky, je kupující oprávněn a zároveň povinen uvést toto v objednávce, nebo toto neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky či obdržení termínu dodání stanoveném prodávajícím. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný zákazníkem je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím. V případě dodání zboží prodávajícím kupujícímu prostřednictvím přepravce se lhůta dodání výše uvedená prodlužuje o 1-2 pracovní dny potřebné k zabalení a dopravy zboží ke kupujícímu. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena. V případě osobního odběru je zboží připraveno k vyzvednutí po dobu jednoho týdne. Pokud si kupující nevyzvedne objednané zboží na prodejně prodávajícího v dohodnutém ani nově stanoveném termínu, může prodávající od smlouvy odstoupit 2. den po uplynutí náhradního termínu pro převzetí zboží, který prodávající kupujícímu sdělí, kdy o tomto odstoupení je povinen kupujícího informovat.

Zasílání zásilek mimo ČR řeší prodávající individuálně (kromě odběru zboží na pobočce HeurekaPoint v Bratislavě)!

Doprava zboží:

Cena přepravného po Praze činí 100,- Kč. Dopravu provádí prodávající. Při nákupu zboží nad 3000,- je doprava zdarma.
Po celé České republice mimo Prahu je cena přepravného 150,- Kč, dopravu provádí externí dopravce. Při nákupu zboží nad 3.000,- Kč je doprava zdarma.
Při odběru zboží na některém z výdejních míst sítě Uloženka/HeurekaPoint v ČR je účtován poplatek  60,- Kč. Na Slovensku  100,- Kč. Při nákupu zboží nad 3.000,- Kč je služba zdarma.
Při osobním odběru zboží v kanceláři sídla prodávajícho se přepravné neúčtuje, zboží je možné vyzvednout v Po-Pá 9:00 - 17:00 hod. Kupující může zboží odebrat až poté, co ho prodávající bude informovat o tom, že zboží je připraveno k odběru. Osobní odběr na Slovensku (Rohozná 63, Brezno) je zpoplatněn částkou 150,- Kč.

Vína po Praze rozváží sám prodávající na svou zodpovědnost. V případě využití služeb kurýra a HeurekaPoint je zboží baleno na náklady prodávajícího do speciálních obalů na víno. Takto zabalená vína jsou při přepravě kurýrem pojištěná do výše 50.000,- Kč. Vína přepravovaná sítí HeurekaPoint pojištěná nejsou, ale pokud dojde k poškození zásilky při přepravě, je třeba informovat nejen přepravce nýbrž i prodávajícího, s nímž bude celá záležitost řešena v reklamačním řízení.